Kontakty

 
Wyświetl większą mapę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

33-100 Tarnów
ul. Okrężna 11

tel: 14 621 82 47, 621 93 73 fax: 14 621 86 73
e-mail: mpgk@mpgk.tarnow.pl
www.mpgk.tarnow.pl

Pozycja GPS: Zarząd:

Prezes Zarządu
Mariusz Burnóg m.burnog@mpgk.tarnow.pl
Wiceprezes Zarządu 
Andrzej Klempka a.klempka@mpgk.tarnow.pl

 Sekretariat:

Ewa Marynowska - Stolarz e.stolarz@mpgk.tarnow.pl

 Dyrektor:

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy
Barbara Rozkrut b.rozkrut@mpgk.tarnow.pl            

 

 


 Dział Oczyszczania:

Grażyna Szczakuła g.szczakula@mpgk.tarnow.pl
Dorota Skowron d.skowron@mpgk.tarnow.pl

Tomasz Migała

Anna Klimowska

t.migala@mpgk.tarnow.pl

a.klimowska@mpgk.tarnow.pl

Dział Techniczny:

Jerzy Kulig j.kulig@mpgk.tarnow.pl
Lucyna Chwistek l.chwistek@mpgk.tarnow.pl
Teresa Wrona t.wrona@mpgk.tarnow.pl

 Dział Zagospodarowania Odpadów:

 Janusz Uszko                                  j.uszko@mpgk.tarnow.pl

 Dział Ekonomiczno - Księgowy:

Marta Witek m.witek@mpgk.tarnow.pl
Halina Tarchała h.tarchala@mpgk.tarnow.pl
Urszula Pryga u.pryga@mpgk.tarnow.pl

Elżbieta Świątek

Kinga Sak

e.swiatek@mpgk.tarnow.pl

k.sak@mpgk.tarnow.pl

 Kamil Szczupał                                k.szczupal@mpgk.tarnow.pl

 

Wersja do druku Generuj PDF

KRS nr 0000168311
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3. 195.500 zł

NIP: 873-020-86-97
REGON: 850033843

KONTO: PKO S.A. 81 12 40 5194 1111 0000 5248 0779
BSR O/Tarnów 13 8589 0006 0250 0022 7322 0001

 

stat4u