Aktualności

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Zmiana terminów wywozu odpadów segregowanych w wybranych miejscowościach w Gminie Wojnicz.

29.07.2014

Informuujemy, że od lipca 2014r. dla miejscowości: 

Grabno, Milówka, Rudka, Więckowice, Isep oraz Biadoliny Radłowskie, Łopoń, Ratnawy zostały wprowadzone nowe terminarze wywozu odpadów segregowanych.

KRS nr 0000168311
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2. 958.500 zł

NIP: 873-020-86-97
REGON: 850033843

KONTO: PKO S.A. 81 12 40 5194 1111 0000 5248 0779
BSR O/Tarnów 13 8589 0006 0250 0022 7322 0001

 

stat4u