Aktualności

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Wywóz odpadów zielonych w Mieście Tarnowie dla posesji jednorodzinnych.

01.04.2014

Harmonogramy wywozu odpadów zielonych w Mieście Tarnowie dla posesji jednorodzinnych zostały umieszczone w zakładce HARMONOGRAMY / Wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD / Miasto Tarnów/ Posesje jednorodzinne - wywóz odpadów zielonych.

.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD.

01.04.2014

Harmonogramy wywozu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD w poszczególnych Gminach zostały umieszczone w zakładce HARMONOGRAMY.

KRS nr 0000168311
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2. 958.500 zł

NIP: 873-020-86-97
REGON: 850033843

KONTO: PKO S.A. 81 12 40 5194 1111 0000 5248 0779
BSR O/Tarnów 13 8589 0006 0250 0022 7322 0001

 

stat4u